Betuwse mannenzang

Psalmzang met bovenstem, orgel en trompetten
in de Grote- of St. Maartenskerk in Tiel.

Jaarlijks organiseren wij op de eerste vrijdag in februari de Betuwse mannenzang, een niet-ritmische psalmzang met bovenstem, orgel en trompetten. Op 7 februari heeft de 11e Betuwse mannenzang plaatsgevonden. Op deze avond was voor de 11e keer de leiding in vertrouwde handen van dirigent Jan Quintus Zwart. Eveneens waren Arjan en Edith Post voor de 11e keer aanwezig en hebben wij weer genoten van hun schitterende trompetmuziek. Harm Hoeve was tijdens deze avond onze organist. Als Betuwse bovenstemgroep waren wij ook goed vertegenwoordigd met ca. 75 mannen!

Uit het hele land wisten weer veel zanglustige mannen de prachtige oude kerk in Tiel te vinden. De goede opkomst zorgde dan ook weer voor een geheel gevulde kerk!

Dankzij de vele sponsoren kunnen we de collecte ieder jaar geheel over maken naar een goed doel! Tijdens de 11e Betuwse mannenzang was de opbrengst van de collecte bijna € 1.400,– voor Steunfonds Israël.

De CD’s van de Betuwse mannenzang (8e, 9e en 10e) zijn te bestellen via:
telefoon: 06 22 90 60 63 of mail naar andre-adriekarens@hotmail.com.

12e BETUWSE MANNENZANG:
D.V. VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021
I.V.M. DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN HEEFT DE ORGANISATIE HELAAS MOETEN BESLUITEN DEZE 12E BETUWSE MANNENZANG TE ANNULEREN!
M.m.v. Jan Quintus Zwart (dirigent), Harm Hoeve (orgel), Arjan en Edith Post (trompet), Betuwse Bovenstemgroep.
Toegang is vrij, collecte t.b.v. een nader in te vullen doel en bij de uitgang voor de onkosten.


Onderstaand enkele foto’s van de 10e Betuwse mannenzang

Reacties zijn gesloten.