Betuwse mannenzang

Psalmzang met bovenstem, orgel en trompetten
in de Grote- of St. Maartenskerk in Tiel.

Jaarlijks organiseren wij op de eerste vrijdag in februari de Betuwse mannenzang, een niet-ritmische psalmzang met bovenstem, orgel en trompetten. Op 2 februari 2024 was er de 13e Betuwse mannenzang. De algehele leiding was weer in handen van Jan Quintus Zwart. Organist Harm Hoeve en  het trompet-duo Arjan & Edith Post hebben hun medewerking ook weer verleend.

Dankzij de vele sponsoren hebben we de collecte weer geheel over kunnen maken naar een goed doel. Tijdens de 13e Betuwse mannenzang was er een mooie collecteopbrengst welke door de organisatie uit de extra sponsoropbrengst is afgerond naar € 3.700,–. Deputaatschap voor Israël bedankt de organisatie en ieder die een bijdrage heeft mogen leveren, zie: Brief Deputaatschap voor Israël.

Bent of kent u iemand die deze avond wil sponoren (middels een mooie advertentie in het programmaboekje)?
Neem dan contact op met André Karens via 06 22 90 60 63 of per mail via andre-adriekarens@hotmail.com.
De laatste CD’s van de 9e Betuwse mannenzang zijn nog verkrijgbaar via André Karens (overige zijn uitverkocht).

Onderstaand enkele foto’s (door Dianne Fotografie) van de laatst gehouden avond van de Betuwse mannenzang

 Onderstaand enkele foto’s van eerder gehouden avonden van de Betuwse Mannenzang.

Reacties zijn gesloten.