Agenda

Voor alle data van deze agenda geldt; D.V.

 

OPHEUSDEN
Gereformeerde Gemeente
Zaterdag 18 juni 2022
aanvang 19:30 uu
r (kerk open 18:45 uur)

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: André Nieuwkoop
Leiding: Ds. W. Mouw
Collecte: Aflossing kerk


KESTEREN
Hersteld Hervormde Kerk
Zaterdag 2 juli 2022
aanvang 19:30 uur (kerk open 18:45 uur)

Benefiet koor- en samenzangavond met bovenstem
m.m.v. Chr. Mannenkoor Jeduthun en de Betuwse Bovenstemgroep

Organist: Marcel van de Ketterij
Leiding: Ds. W. Nobel
Collecte: Commisie Boaz (opvang Oekraïnse vluchtelingen)
Toelichting collectedoel door Ds. A. Simons


KAMPEN
Bovenkerk
Zaterdag 10 september 2022
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
m.m.v. Chr. Urker Visserskoor en de Betuwse Bovenstemgroep
Ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de bovenstemgroep
Organist: Pieter Heykoop
Leiding: Ds. J. van Laar
Collecte: Dep. Bijzondere Noden

 

RHENEN
Gereformeerde Gemeente
Zaterdag 8 oktober 2022
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: Pieter Heykoop
Leiding: Ds. J. van Laar
Collecte: Zending Gereformeerde Gemeente

 

OPHEUSDEN
Gereformeerde Gemeente
Donderdag 29 december 2022
aanvang 19:30 uur

Oudejaars samenzang met bovenstem
Organist: Pieter Heykoop
Leiding: Ds. W. Mouw
Meer info volgt

Reacties zijn gesloten.