Agenda

Voor alle data van deze agenda geldt; D.V.

EDE
Oude Kerk
Zaterdag 20 april 2024
aanvang 19:00 uur
(kerk open 18:30 uur)

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: Arthur de Jong
Leiding: Ds. A. Verschuure
Collecte: Gereformeerde Bijbel Stichting

DORDRECHT
Grote kerk
Donderdag 9 mei 2024
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: André Nieuwkoop
Leiding: Ds. A.T. Huijser
Collecte: De Schutse

Kaartverkoop via www.naarhetconcert.nl

TIEL
Grote of St. Maartenskerk
Zaterdag 1 juni 2024
aanvang 19:30 uur

Koor- en samenzangavond met het Chr. Urker Visserskoor Crescendo 
Organist: Pieter Heykoop
Le
iding: Ds. H.J. Agteresch

Collecte: Deputaatschap Zending Ger. Gem.
Meer info over kaartverkoop volgt

OPHEUSDEN
Gereformeerde Gemeente
Zaterdag 24 augustus 2024
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: André Knevel
Leiding: Ds. W. Mouw
Collecte: Hulp aan straatkinderen in Peru

RHENEN
Cunerakerk
Zaterdag 28 september 2024
aanvang 19:00 uur!

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: Arthur de Jong
Leiding: Ds. J. van Laar
Collecte: Adullam en De Schutse

GORINCHEM
Grote Kerk
Zaterdag 12 oktober 2024
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: Bart Kruithof
Leiding: Ds. A. Verschuure
Collecte: Stichting Helpende Handen

KESTEREN
Zorgcentrum Anker
Donderdag 7 november 2024
aanvang 19:15 uur

Psalmzangavond met de bewoners van het Anker
Organist: Pieter van Dam

RHENEN
Cunerakerk
Zaterdag 28 december 2024
aanvang 19:30 uur

Traditionele Oudejaarssamenzang met bovenstem
Organist: Pieter Heykoop
Leiding: Ds. W. Mouw
Collecte: volgt

GORINCHEM
Grote Kerk
Zaterdag 28 december 2024
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond rond Oud & Nieuw
Organist: André Nieuwkoop
Leiding: volgt
Collecte: volgt

OPHEUSDEN
Gereformeerde Gemeente
Zaterdag 22 maart 2025
aanvang 19:30 uur

Psalmzangavond met bovenstem
Organist: Bart Kruithof
Leiding: volgt
Collecte: Dep. Bijzondere Noden

Reacties zijn gesloten.