Home

Van harte welkom op de informatiesite van de Betuwse Bovenstemgroep.

De Betuwse Bovenstemgroep is in maart 2010 spontaan ontstaan in Opheusden.

De maandelijkse repetities en eerste bijdragen aan psalmzangavonden leidden tot veel enthousiaste reacties. Pieter van Dam, vaste organist van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, werd aangetrokken als bovenstemrepetitor.

De Betuwse Bovenstemgroep is een interkerkelijke mannenformatie uit de wijde regio: Betuwe, Rhenen, Veenendaal en omstreken. Thuisbasis is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Opheusden, waar eens per maand op dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 uur wordt gerepeteerd.

Het repertoire van de inmiddels meer dan 120 mannen tellende groep bestaat alleen uit psalmen.

ger-gem-opheusden

Heeft u ondanks alle informatie op deze website nog vragen?
U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Ontstaan bovenstem en voortgang bovenstem

De bovenstem is ongeveer 150 jaar geleden ontstaan in de vissersplaatsen rond de vroegere Zuiderzee en werd gezongen bij een groot aantal psalmen. Traditioneel werd de bovenstem hoofdzakelijk door mannen gezongen. In veel kerken destijds was er nog geen orgel en zo ondersteunden een aantal mannen met krachtige stemmen de gemeentezang door een tegenmelodie te zingen.

Of Genemuiden echt de bakermat is, wordt betwist. Sommigen noemen Urk, anderen de Veluwe en een volgende wijst naar de ‘Hazeuzangers’. In ieder geval heeft de traditie in Genemuiden oude papieren. Al uit de 19e eeuw stammen verhalen over tenoren die in de kerk vol overgave de tegenstem cq. bovenstem zongen.

Ook in andere delen van Nederland, zoals Zeeland en de Betuwe kenden in het verleden het zingen van bovenstem. In veel kerken stierf het zingen van de bovenstem echter letterlijk uit. Rond de eeuwwisseling zien we echter een opleving van het bovenstem-zingen en zijn er verspreid over het land diverse initiatieven genomen om het bovenstem-zingen nieuw leven in te blazen.  Zo ook in de Betuwe/Opheusden.

Reacties zijn gesloten.